Конкурс за упис ученика у први разред 2021/2022

На основу расписаног конкурса за упис ученика у први разред средњих школа у школској 2021/2022. години од стране Министарства просвјете и културе РС, ЈУ Технички школски центар Зворник, расписује

 К О Н К У Р С

за упис ученика у први рaзред ЈУ Технички школски центар Зворник

у школској 2021/2022. години

 

I ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС

 • Право уписа у први разред средње школе имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година, на дан уписа.
 • Ученици из Федерације БиХ уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске, без обзира гдје су завршили основну школу.
 • Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанством о завршеном основном образовању и изводом из матичне књиге рођених.

 

II ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА

 

 

III МЈЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

 • Општег успјеха у основној школи,
 • Успјеха из пет предмета значајних за занимање за које кандидати конкуришу.

 

Вредновање општег успјеха

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножен са бројем бодова на слиједећи начин: 

 • У шестом и седмом разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
 • У осмом и деветом разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.

На основу општег успјеха кандидат поже да оствари највише 50 бодова.

 

Вредновање успјеха из предмета од значаја за занимања

За свако занимање вреднује се успјех из пет предмета у осмом и деветом разреду основне школе на слиједећи начин:

 • У осмом разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два,
 • У деветом разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.

По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.

 

Предмети који су значајни за упис:

 • Машинство и обрада метала: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика.
 • Електротехника: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика.
 • Саoбраћај: српски језик, математика, физика, географија и информатика.
 • Хемија, неметали и графичарство: српски језик, страни језик, математика, физика и хемија.

По основу оба критеријума ученик може освојити максимално 70 бодова.

 

IV РЕДОСЛИЈЕД КАНДИДАТА

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања. Кандидатима се бодују резултати у успјеху, у оба занимања. Рангирање се врши према успјеху у оба занимања. Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова по свим основама која се вреднују за упис у одређено занимање, и то:

 • Општег успјеха у основној школи,
 • Успјеха из пет предмета значајних за занимање за које кандидат конкурише.

 Ако више кандидата има једнак број бодова те им се не може утврдити редослед на ранг листи до броја предвиђеног планом уписа, предност имају слиједећи кандидати (по редоследу вриједности):

 • Кандидати са већом просјечном оцјеном из пет предмета који се бодују за упис у одређено занимање,
 • Кандидати који имају већу просјечну оцјену општег успјеха у шестом, седмом, осмом и деветом разреду основне школе,
 • Кандидати који су у осмом и деветом разреду основне школе освојили прво, друго или треће мјесто на Републичком такмичењу из предмета који се бодују за упис,
 • Носиоци посебне дипломе из предмета од значаја за занимање,
 • Носиоци дипломе „Вук Стефановић Караџић“.

 

V УПИСНИ РОКОВИ

ЈУНСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис ученика у четворогодишњa занимања почиње у понедјељак, 14.06.2021. године, а завршава се у уторак 15.06.2021. године, за ученике који имају 60 и више бодова.

Резултати уписа ученика објављују се у четвртак 17.06.2021. године до 10,00 сати на огласној табли Школе.

Пријем докумената за упис ученика у четворогодишња и трогодишња занимања почиње у понедјељак, 21.06.2021. године, а завршава се у сриједу 23.06.2021. године, за ученике који имају мање од 60 бодова.

Резултати уписа ученика објављују се у петак 25.06.2021. године до 10,00 сати, на огласној табли Школе.

 

ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докуманата за упис ученика у четворогодишња и трогодишња занимања у јулском уписном року почиње у понедељак, 05.07.2021. године, а завршава се у сриједу, 07.07.2021. године.

Резултати уписа објављују се у петак, 09.07.2021. године до 10,00 сати на огласној табли Школе.

Од понедељка 12.07.2021. до петка 16.07.2021. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у струке и занимања гдје има слободног мјеста.

 

VI ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе слиједећа документа:

 • Пријаву за упис (попуњава се приликом пријављивања у школу),
 • Оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство ако је ученик основну школу завршио у иностранству, или потврду о поднешеном захтјеву за нострификацију,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 • Диплому за изузетан успјех из предмета значајног за занимање,
 • Диплому за освојено прво, друго и треће мјесто на Републичком или вишем нивоу такмичења,
 • Адресирани коверат (средње величине) са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс.

 

VII ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА

            После утврђивања броја бодова, формира се ранг-листа која се ставља на огласну таблу школе.

            На огласној табли објављује се ранг-листа са списком кандидата који су остварили број бодова потребних за пријем у први разред и посебан списак кандидата који нису остварили довољан број бодова за пријем у први разред.

            Ученици који понављају први разред уписују се у исту струку и занимање у које су били уписани претходне школске године.

            Уколико ученик сматра да постоје грешке у бодовању општег успјеха из основне школе или предмета значајног за упис за одређено занимање, може истог дана када је објављен списак примљених ученика уложити приговор школској комисији за упис. Школска комисија за упис ће разматрати приговор, а директор школе ће донијети одлуку у року од 24 часа. У случају да је приговор оправдан, директор ће захтијевати поновно бодовање кандидата од школске комисије за упис.

            Ако ученик није задовољан одлуком директора, може поднијети приговор Школском одбору ЈУ Технички школски центар Зворник, у року од 3 дана од дана пријема одлуке.

            Одлука Школског одбора је коначна.

 

 

 

                                                                                                      Д И Р Е К Т О Р

                                                                                        Горан Грујић, дипл. инж. електр.

Прочитано 2594 пута Последњи пут измењено 28 мај 2021

Саобраћај - презентација занимања упис 24/25

Електротехника - презентација занимања упис 24/25

Машинство и обрада метала - презентација занимања

Хемијски техничар - упис 2024/2025.

Наши пријатељи

 • ZvornikDanas
 • ZMarketi
 • 1
 • 2

Контакт

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  056/260-899; 056/260-897
  056/490-115
  Зворник, Каракај - Зворник, Република Српска

 ;