Школски одбор

Школски одбор

- Школски одбор је орган управљања у школи.

- Школски одбор обавља послове утврђене актом о оснивању и статутом школе у складу са Законoм о средњем образовању и васпитању.

- Школски одбор има седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује Министарство просвјете и културе (у даљем тексту: Министарство) а за приватне школе оснивач. Школски одбор чине:

а) два члана на приједлог радника школе из реда запослених
б) два члана у име оснивача
в) два члана из реда родитеља, на приједлог савјета родитеља школе и
г) једног члана на приједлог јединице локалне самоуправе.

- Школски одбор бира се на период од четири године. 

- Школски одбор:

а) доноси годишњи програм рада школе и прати његово извршење
б) одлучује о кориштењу финансијских средстава школе у складу са законским прописима
в) усваја извјештај о пословању школе и годишњи обрачун
г) одлучује о кориштењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање
д) покреће иницијативу за избор директора
ђ) доноси одлуку о расписивању конкурса за избор директора
е) именује директора школе у складу са законом
ж) доноси статут и друге опште акте школе којима се обавезно прописује поступак за жалбе радника и ученика
з) доноси приједлог плана уписа ученика
и) рјешава жалбе ученика о искључењу из средње школе
ј) рјешава приговоре радника те приговоре на одлуке о избору и распоређивању на радно мјесто
к) покреће иницијативу за резрјешење директора
л) разрјешава дужности директора школе у складу са законом
љ) врши именовање вршиоца дужности директора у складу са законом
м) извршава рјешења, одлуке и захтјеве Министарства
н) прати и контролише све друге активности прописане законом, статутом и
оснивачким актом школе
њ) покреће поступак код надлежних здравствених установа за оцјену радне и здравствене способности радника.

Комплетан Правилник о избору и раду школског одбора. 

Саобраћај - презентација занимања упис 24/25

Електротехника - презентација занимања упис 24/25

Машинство и обрада метала - презентација занимања

Хемијски техничар - упис 2024/2025.

Наши пријатељи

  • ZvornikDanas
  • ZMarketi
  • 1
  • 2

Контакт

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  056/260-899; 056/260-897
  056/490-115
  Зворник, Каракај - Зворник, Република Српска

 ;